Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ các trường tiểu học quận cái Răng thành phố Cần Thơ

Luận văn "Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ các trường tiểu học quận cái Răng thành phố Cần Thơ" trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường tiểu học; thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ các trường tiểu học quận cái Răng thành phố Cần Thơ; biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ các trường tiểu học quận cái Răng thành phố Cần Thơ. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    45    1    08-12-2023
99    49    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.