Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ở trường Đại học đồng Tháp

Luận văn "Quản lý hoạt động dạy học các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ở trường Đại học đồng Tháp" trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ở trường đại học; thực trạng quản lý hoạt động dạy học các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ở trường Đại học đồng Tháp; biện pháp quản lý hoạt động dạy học các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học ở trường Đại học đồng Tháp. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    304    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.