Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo các trường mầm non thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo trường MN và khảo sát thực trạng quản lý hoạt động GDTC cho trẻ MG các trường MN ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động này cho trẻ MG các trường MN tại địa phương. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    59    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.