Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; từ đó đề tài "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhằm nâng cao chất lượng và phát triển giáo dục huyện Cái Bè trong giai đoạn hiện nay. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    57    1    08-12-2023
7    106    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.