Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lí hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho HS THPT; đề tài "Quản lí hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang" đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh các trường THPT ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh trong giai đoạn hiện nay. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.