Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Luận văn "Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang" gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh trường THPT; thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh các trường THPT ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    366    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.