Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

luận văn "Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước" gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về QL hoạt động GDKNS cho HS tiểu học; thực trạng QL hoạt động GDKNS cho HS các trường tiểu học huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; biện pháp QL hoạt động GDKNS cho HS các trường tiểu học huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
118    60    1    08-12-2023
170    205    5    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.