Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục địa phương của các trường tiểu học quận Ninh Kiều đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Luận văn "Quản lý hoạt động giáo dục địa phương của các trường tiểu học quận Ninh Kiều đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông" trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động GDĐP của các trường tiểu học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; thực trạng quản lý hoạt động GDĐP của các trường tiểu học ở quận Ninh Kiều đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; biện pháp quản lý hoạt động GDĐP của các trường tiểu học ở quận Ninh Kiều đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    54    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.