Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, đánh ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường trung học cơ sở; đề tài xác định các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở tại địa bàn nghiên cứu. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    409    2    01-12-2023
106    107    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.