Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục Quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Bùi Gia Mập, tỉnh Bình Phước

luận văn "Quản lý hoạt động giáo dục Quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Bùi Gia Mập, tỉnh Bình Phước" trình bày cơ sở lí luận quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường THPT; thực trạng quản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường THPT ở huyện Bùi Gia Mập, tỉnh Bình Phước; biện pháp qquản lý hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường THPT ở huyện Bùi Gia Mập, tỉnh Bình Phước. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    46    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.