Doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu - Dưới góc nhìn của Alan

"Góc nhìn Alan - Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu" có thể xem là cuốn sách cuối cùng của Alan, được phát hành tháng tại Mỹ. Số liệu rồi sẽ lạc hậu, dự đoán tương lai sẽ thành quá khứ - duy chỉ có nhân sinh quan, triết lý sống, tinh thần và Góc nhìn Alan Phan là còn sống mãi, vẫn luôn là một viên ngọc quý, là ngọn hải đăng để nhiều người có thể dõi theo và vượt qua gian truân thử thách để tìm đến mục đích cuộc đời . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
390    45    2    08-12-2023
89    255    6    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.