Toán học cao cấp: Tập 3 - Phép tính giải tích nhiều biến số

Cuốn "Toán học cao cấp: Tập 3 - Phép tính giải tích nhiều biến số" bao gồm 5 chương sau. Chương 1: hàm số nhiều biến số; chương 2: ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học; chương 3: tích phân bội; chương 4: tích phân đường, tích phân mặt; chương 5: phương trình vi phân. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    194    1    01-12-2023
2    489    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.