Thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên một số trường khối kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, bài viết "Thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên một số trường khối kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh" chỉ ra những tồn tại và khó khăn trong đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ở các trường khối kỹ thuật, đồng thời đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên nói chung và sinh viên các trường khối kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. | Tạp chí KHOA HỌC Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Số 73 82 73 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG KHỐI KỸ THUẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÓM TẮT Trong quá trình học tập ở bậc đại học kiến thức là điều kiện cần thiết và quan trọng nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức chuyên môn sinh viên cần phải được trang bị kỹ năng mềm cần thiết. Đây là vấn đề quan trọng nhưng lại đang rất thiếu đối với sinh viên hiện nay. Điều đó lại càng khó khăn hơn ở trong các trường kỹ thuật khi các trường chỉ tập trung vào đào tạo chuyên sâu kiến thức ngành và chuyên ngành. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn bài báo chỉ ra những tồn tại và khó khăn trong đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ở các trường khối kỹ thuật đồng thời đưa ra một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên nói chung và sinh viên các trường khối kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Từ khóa kỹ năng mềm sinh viên trường kỹ thuật. 1. MỞ ĐẦU Trang bị kỹ năng mềm KNM là một trong quan Nhà nước họ các sinh viên mới tốt những vấn đề quan trọng trong việc giáo dục nghiệp rất lúng túng trong việc thể hiện bản toàn diện cho sinh viên. Theo yêu cầu chuẩn thân một số khác lại quá cường điệu về vị trí đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp đòi hỏi mỗi và năng lực của mình dẫn đến thất bại trong trường đại học ngoài việc trang bị những kiến tuyển dụng. Thậm chí khi được tuyển dụng thức chuyên môn nền tảng cho sinh viên còn gần như các doanh nghiệp phải đào tạo lại. Vì phải trang bị nhiều kỹ năng mềm cần thiết để thế việc đào tạo các kỹ năng mềm phải được sinh viên có thể nhanh chóng hòa nhập vào coi là một nội dung bắt buộc trong chương cuộc sống nghề nghiệp và các mối quan hệ xã trình đào tạo để khi sinh viên tốt nghiệp có hội mới. Đối với sinh viên các trường khối kỹ thể đáp ứng được các yêu cầu của doanh thuật thì điều này càng cần thiết. Hiện nay nghiệp và của xã hội. việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên còn ít được quan tâm một phần do đặc thù của 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ngành đào

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    63    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.