Nghiên cứu microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2021

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết "Nghiên cứu microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2021" là xác định tỷ lệ microalbumin niệu dương tính ở bệnh nhân tiểu đường type 2 đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai; đánh giá mối liên quan giữa microalbumin niệu và các yếu tố nguy cơ. | Tạp chí KHOA HỌC - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Số 20 - 11 2022 71-76 71 Nghiên cứu microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2021 Diệp Hồng Yến và Dương Diễm Hồng Ngọc Bệnh Viện Đa khoa Đồng Nai TÓM TẮT Mở đầu Một trong những biến chứng của bệnh đái tháo đường là biến chứng thận. Xét nghiệm microalbumin niệu phát hiện và đo lường lượng nhỏ albumin trong nước ểu như là một chỉ báo sớm của tổn thương thận. Vì vậy nghiên cứu của chúng tôi nhằm. Mục êu 1 Xác định tỷ lệ microalbumin niệu dương nh ở bệnh nhân ểu đường type 2 đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. 2 Đánh giá mối liên quan giữa Microalbumin niệu và các yếu tố nguy cơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Bệnh nhân đái tháo đường type 2 đang khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từ tháng 04 2021 đến tháng 06 2021 nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả Tỉ lệ ARC dương nh chiếm lệ . Nhóm bệnh nhân có thời gian phát bệnh lt 5 năm có ARC trung bình là . Thời gian phát bệnh từ 5 - 10 năm có ARC trung bình là gian phát bệnh trên 10 năm có ARC trung bình là . Nhóm có Hba1c là . Nhóm có chỉ số crea nin máu lt 100 chiếm tỷ lệ 76 có giá trị ARC là . Nhóm có crea nin máu gt 100 chiếm tỷ lệ 24 có giá trị ARC trung bình . Kết luận Tỉ lệ ARC niệu dương nh là . Thời gian phát bệnh càng dài thì tỷ lệ này càng tăng tỷ lệ này tăng ở những bệnh nhân không kiểm soát đường huyết tốt có Hba1c trên và có crea nine máu trên 100 µmol L. Từ khóa microalbumin niệu đái tháo đường type 2 yếu tố nguy cơ 1. MỞ ĐẦU Đái tháo đường ĐTĐ là một trong những bệnh World Health Organiza on Việt Nam là một nội ết không lây nhiễm phổ biến trên toàn trong các quốc gia có người mắc bệnh gia tăng cầu. Bệnh đái tháo đường là nguyên nhân gây tử nhanh về tỷ lệ. Ước nh trên cả nước có 7 triệu vong đứng hàng thứ tư hoặc thứ năm ở các người mắc bệnh đái tháo đường chiếm khoảng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.