Hợp tác nhóm trong xây dựng khóa học tiếng Anh với thiết bị di động: Một nghiên cứu ở Trường Đại học Hà Nội

Bài viết trình bày trải nghiệm của một nhóm thực hiện một Đề tài cấp Bộ xây dựng phần mềm học tiếng Anh trực tuyến cho thanh thiếu niên ở Việt Nam. Sử dụng mô hình của Berge (1995) và mô hình của Stark và Lattuca để phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau như biên bản cuộc họp, trao đổi qua thư, mạng xã hội, và trải nghiệm thực tế của các thành viên trong quá trình xây dựng bài học tiếng Anh di động trình độ A2 và B1 (tương đương với bậc 2 và 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    53    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.