Nồng độ glucose huyết tương lúc đói, fructosamin huyết tương và HbA1c trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022

Bài viết "Nồng độ glucose huyết tương lúc đói, fructosamin huyết tương và HbA1c trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022" xác định nồng độ glucose huyết tương lúc đói, fructosamin huyết tương, HbA1c và một số yếu tố liên quan. | TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ SỐ 51 2022 Capillary Electrophoresis Methods for Glycated Hemoglobin Determination Lab Medicine 51 6 . 10. Herpol M Lanckmans K Neyghem SV and et al. 2016 Evaluation of the Sebia Capillarys 3 Tera and the Bio-Rad D-100 Systems for the Measurement of Hemoglobin A1c Am J Clin Pathol 146 1 . 11. Ke P Liu J Chao Y Wu X and et al. 2017 Measurement of HbA1c and HbA2 by Capillarys 2 Flex Piercing HbA1c programme for simultaneous management of diabetes and screening for thalassemia Biochem Med Zagreb 27 3 . 12. Klingenberg O Furuset T Camilla RH and et al. 2017 HbA1c analysis by Capillary electrophoresis - comparison with chromatography and an immunological method Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 77 6 pp. 458-464. 13. Rollborn N Nordin G Aleksandra MH Lohmander M Elmgren A and et al. 2019 Good Agreement Between HbA1c Analyzed Using CE HPLC Immunological and Enzymatic Methods Journal of Diabetes Metabolism and its Complications 1 1 . 14. Weatherall DJ Clegg JB 2001 Inherited haemoglobin disorders an increasing global health problem Bulletin of the World Health Organization 79 . 15. Weykamp C. 2013 HbA1c a review of analytical and clinical aspects Annals of laboratory medicine 33 6 . Ngày nhận bài 01 8 2022 Ngày duyệt đăng 14 9 2022 NỒNG ĐỘ GLUCOSE HUYẾT TƯƠNG LÚC ĐÓI FRUCTOSAMIN HUYẾT TƯƠNG VÀ HbA1C TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022 Trương Tuấn Khải1 Lê Thị Hoàng Mỹ2 Trần Thị Thu Thảo2 Trương Minh Sáng2 Huỳnh Văn Tấn2 Nguyễn Phượng Uyên2 Trương Thái Lam Nguyên2 Hồ Văn Út2 Lê Hoàng Ái2 Nguyễn Trọng Nghĩa2 1. Bệnh viện Công an thành phố Cần Thơ 2. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Email 20860111188@ TÓM TẮT Đặt vấn đề Bệnh đái tháo đường típ 2 đang là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến trên toàn cầu trong đó có Việt Nam. Các xét nghiệm glucose huyết tương lúc đói fructosamin huyết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.