Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - ThS. Lê Trung Hiếu

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 Định giá chứng khoán, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày các bước khi định giá chứng khoán; Trình bày được khái niệm, đặc trưng của trái phiếu, lợi tức và rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu, các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu, và định giá trái phiếu; Trình bày được khái niệm đặc trưng của cổ phiếu, lợi tức và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, và định giá cổ phiếu. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ISO 9001 2008 ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN Ths Mục tiêu học tập Sau khi học xong chương này người học có thể Trình bày các bước khi định giá chứng khoán Trình bày được khái niệm đặc trưng của trái phiếu lợi tức và rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu và định giá trái phiếu. Trình bày được khái niệm đặc trưng của cổ phiếu lợi tức và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và định giá cổ phiếu. 1. Khái niệm định giá chứng khoán 2. Định giá trái phiếu 3. Định giá cổ phiếu Khái niệm định giá chứng khoán Định giá chứng khoán là việc xác định giá trị hiện tại của chứng khoán làm cơ sở so sánh với giá thị trường của chứng khoán để ra quyết định đầu tư. Xác định giá trị hiện tại của chứng khoán là việc nhà đầu tư xác định tổng hiện giá của các khoản thu nhập kỳ vọng hay còn gọi là dòng tiền kỳ vọng cash flow đối với chứng khoán dự định đầu tư và so sánh với giá mua chứng khoán trên thị trường mà nhà đầu tư phải bỏ ra để có thể ra quyết định đầu tư hiệu quả. Định giá trái phiếu Định giá trái phiếu là việc xác định giá trị hiện tại hay giá trị lý thuyết của trái phiếu. Giá trị lý thuyết của trái phiếu được xác định bằng tổng hiện giá của toàn bộ thu nhập nhận được trong thời hạn hiệu lực của trái phiếu thu nhập kỳ vọng . Định giá trái phiếu không có thời hạn Giá trị của loại trái phiếu này được xác định bằng hiện giá của dòng tiền đều vô hạn mà trái phiếu này mang lại cho nhà đầu tư. Giá của trái phiếu vĩnh cửu chính là tổng hiện giá của toàn bộ lãi thu được từ trái phiếu. Do trái phiếu vĩnh cửu không có thời điểm đáo hạn nên toàn bộ lãi được hưởng từ trái phiếu này qua các năm hình thành nên dòng tiền đều vô hạn. Chúng ta có thể xác định giá trái phiếu vĩnh cửu qua công thức sau PV Trong đó PV Hiện giá trái phiếu C Tiền lãi hàng năm r Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư Định giá trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi định kỳ hàng năm Trái phiếu có kỳ hạn được hưởng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    382    1    30-11-2023
101    68    4    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.