Đề thi Olympic cấp trường môn Tin học lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, Quảng Nam

"Đề thi Olympic cấp trường môn Tin học lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, Quảng Nam" là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuẩn bị tham gia bài thi Olympic cấp trường sắp tới. Luyện tập với đề thường xuyên giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học và đạt điểm cao trong kì thi này, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN KỲ THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG Tổ Toán - Tin NĂM HỌC 2022 - 2023 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn TIN HỌC LỚP 11 Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề Đề thi gồm có 03 trang Tổng quan đề thi Tên file Tên file Tên file STT Tên bài Điểm chương trình dữ liệu vào Kết quả ra Bài 1 Chia hết cho 3 CHIAHET3. 5 P Bài 2 Dãy số nguyên DSNT. 5 tố Bài 3 GCD GCD. 5 Bài 4 Mua vé MUAVE. 5 Dấu được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Free Pascal hoặc C . Hãy lập trình giải các bài toán sau Bài 1. Chia hết cho 3 5 điểm Cho một số tự nhiên N NRàng buộc Có 60 test ứng 60 số điểm của bài với N 106 Có 20 test ứng 20 số điểm của bài với N 1018 Có 20 test khác ứng với 20 số điểm còn lại của bài với N lt 1032. Bài 2. Dãy số nguyên tố 5 điểm Cho số nguyên dương n hãy liệt kê dãy n số nguyên tố đầu tiên. Dữ liệu vào Tệp văn bản gồm một dòng chứa số n 1 n 105 . Kết quả Tệp văn bản ghi dãy n số nguyên tố đầu tiên. Các số cách nhau bởi một dấu cách. Ví dụ 5 2 3 5 7 11 10 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 Bài 3. GCD 5 điểm Cho N số nguyên dương a1 a2 an. Tìm ước số chung lớn nhất của N số trên. Dữ liệu vào từ file Dòng đầu ghi số nguyên dương N N 10 Dòng sau ghi N số nguyên dương a1 a2 an ai 109 Kết quả ghi ra file là kết quả của bài toán. Ví dụ 3 9 9 63 72 Bài 4. Mua vé 5 điểm Hôm nay rạp chiếu phím được mở cửa trở lại mọi người đều nô nức đi xem phim. Đặc biệt tối nay có chương trình khuyến mãi cho trẻ em khi xếp hàng nếu trẻ em nào có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng k thì được miễn phí nếu không thì phải quay lại cuối hàng. Nhân viên trong rạp sẽ kiểm tra M lần rồi mới đóng chương trình kể cả khi không còn người nào xếp hàng. Hỏi mỗi người được kiểm tra tổng cộng bao nhiêu lần. Dữ liệu vào từ file gồm Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên n k m 1 N k 103 1 m 104 . Dòng thứ 2 gồm n số là chiều cao của .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.