Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2022-2023 - Trường THCS Mạo Khê II

Để giúp ích cho việc làm bài kiểm tra, nâng cao kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2022-2023 - Trường THCS Mạo Khê II” bao gồm nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau giúp bạn nâng cao khả năng, rèn luyện tư duy giải đề hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. | TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II Tổ Văn- Sử NĂM HỌC 2022 2023 MÔN LỊCH SỬ 8 I TRẮC NGHIỆM Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau Câu 1 Câu nói Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây là của ai A. Trương Định. B. Trương Quyền C. Nguyễn Trung Trực. D. Nguyễn Tri Phương. Câu 2 Tại sao Pháp tìm mọi cách để xâm lược Việt Nam A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi. B. Việt Nam là một thị trường rộng lớn C. Việt Nam chế độ phong kiến thống trị đã suy yếu. D. Việt Nam có vi trí quan trọng giàu tài nguyên thị trường béo bở. Câu 3 Khi Pháp kéo quân ra Hà Nội lần thứ hai ai là người trấn thủ thành Hà Nội A. Hoàng Diệu B. Nguyễn Tri Phương C. Tôn Thất Thuyết D. Phan Thanh Giản Câu 4 Kế hoạch của quân Pháp khi tấn công Đà Nẵng là A. Đánh nhanh thắng nhanh. B. Đánh lâu dài kết hợp với đánh du kích. C. Buộc triều đình Huế phải đầu hàng. D. Đánh lâu dài Câu 5 Nội dung cơ bản của Chiếu cần vương là gì A. Kêu gọi văn thân sĩ phu đứng lên cứu nước B. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến. C. Kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. D. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa Câu 6 Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất có ý gì A. Quân Pháp hoang mang triều đình lo sợ. B. Quân Pháp hoang mang quân dân ta phân khởi càng hăng hái đánh giặc. C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Ki D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận Câu 7 Trận Cầu Giấy tháng12-1873 lần thứ nhất thắng lợi do ai chỉ huy A. Nguyễn Tri Phương. B. Nguyễn Mậu Kiến. C. Hoàng Tá Viêm phối hợp với Lưu Vĩnh Phúc. D. Phạm Văn Nghị. Câu 8 Vì sao Triều đình Huế Kí Với Pháp bản hiệp ước Hác măng A. Lực lượng triều đình ít vũ khí thô sơ B. Pháp đã đổ bộ lên được cửa biển Thuận An C. Bảo vệ quyền lợi dòng họ và rảnh tay đàn áp các cuộc khởi nghĩa của Lưu Vĩnh Phúc. D. Triều đình Huế lo sợ và muốn chia quyền lợi với Pháp thống trị nhân dân. Câu 9 Mục tiêu của phong trào yêu nước Cần Vương là gì A. Lật đổ chế độ phong kiến giành độc lập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.