Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2022-2023 - Trường THCS Mạo Khê II

Để hệ thống lại kiến thức cũ, trang bị thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác cũng như thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến, mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2022-2023 - Trường THCS Mạo Khê II" làm tài liệu để ôn tập. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt! | TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC 8 NĂM HỌC 2022-2023 A. LÝ THUYẾT Câu 1 Tính chất hoá học của khí hidro Tác dụng với khí oxi nước to 2H2 O2 2H2O Tác dụng với 1 số oxit bazơ trừ Na2O K2O BaO CaO kim loại nước to CuO H2 Cu H2O Câu 2 Tính chất hoá học của khí oxi Tác dụng với khí hidro nước to 2H2 O2 2H2O Tác dụng với 1 số phi kim oxit axit to 4P 5O2 2 P2O5 Tác dụng với 1 số kim loại oxit bazơ to 4Al 3O2 2 Al2O3 Tác dụng với hợp chất to CH4 2O2 CO2 2H2O Câu 3 Tính chất hoá học của Nước Tác dụng với kim loại Na K Ca Ba bazơ H2 2Na 2H2O 2NaOH H2 Tác dụng với 1 số oxit bazơ Na2O K2O BaO CaO bazơ CaO H2O Ca OH 2 dung dịch bazơ làm quỳ tím hoá xanh Tác dụng với 1 số oxit axit CO2 SO2 SO3 P2O5 N2O5 axit SO2 H2O H2SO3 dung dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ. Câu 2 Các loại hợp chất Oxit Axit Bazơ Muối. 1 OXIT RxOy Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là O. Vd CaO Fe 2O3 P2O5 . AXIT HnA Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit. Vd HCl H2SO4 H3PO4. BAZƠ M OH n Phân tử bazơ gồm một nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm hidroxit -OH Vd Ca OH 2 NaOH Fe OH 3. MUỐI MxAy Phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại và một hay nhiều gốc axit. Vd Na2SO4 FeCl2 NaHCO3 . Câu 3 Các khái niệm phản ứng hoá hợp phản ứng phân huỷ phản ứng thế dung dịch dung môi chất tan dung dịch bão hòa. - Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch . - Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi . - Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. Vd nước đường. - Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. - Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. Câu 4 Độ tan S của một chất là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. mct Công thức tính độ tan S .100 mdm m Một số công thức để làm toán n mol m g V 4 lít M Một số axit gốc axit thường gặp Axit Tên gọi PTK Gốc axit Tên gọi Hóa trị HCl Axit .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    337    1    01-12-2023
175    76    1    01-12-2023
132    64    4    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.