Khả năng hình thành Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Bài viết Khả năng hình thành Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trình bày những chính sách thương mại của Hoa Kỳ; Một số Hiệp định thương mại tự do của Hoa Kỳ; Khả năng hình thành hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. | TÀI CHÍNH - Tháng 12 2022 KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ NGUYỄN PHƯƠNG LINH Những thay đổi trong định hướng hợp tác kinh tế của Hoa Kỳ với các nước trong thời gian tới sẽ tác động tới Việt Nam thông qua các kênh thương mại và đầu tư. Việc nghiên cứu về các đề xuất chính sách để phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sang một trạng thái mới với quy mô lớn hơn lợi ích nhiều hơn tương xứng với quy mô kinh tế và thương mại đầu tư gia tăng của quan hệ song phương trong đó có khả năng hình thành hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là cần thiết. Từ khóa Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Hoa Kỳ POSSIBILITY OF FREE-TRADE AGREEMENT BETWEEN VIETNAM AND THE UNITED STATES 3 5 5 2 đối với sản phẩm nông nghiệp . Bên cạnh đó là những thỏa thuận đa phương cụ thể Nguyen Phuong Linh Hoa Kỳ đã đàm phán ký kết 14 hiệp định thương Changes in the direction of US economic cooperation mại song phương và khu vực với 20 nước chiếm with other countries in the coming time will affect khoảng trên 32 nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ Vietnam through trade and investment channels. của Hoa Kỳ . Thỏa thuận được đánh giá là lớn nhất The study of policy proposals to transform Vietnam của Hoa Kỳ chính là hiệp định thương mại tự do - US trade relations to a new state with larger scale FTA Bắc Hoa Kỳ NAFTA có hiệu lực từ năm 1994. and benefit corresponding with increased bilateral Ngoài ra Hoa Kỳ cũng dành một số ưu đãi đơn tie including the possibility of forming a free-trade phương cho một số nước mới nổi và đang phát triển agreement between Vietnam and the United States. thông qua hệ thống ưu đãi phổ cập GSP Keywords Free-trade agreement Vietnam the United States Generailized System of Preferences và Đạo luật Cơ hội và phát triển cho châu Phi chiếm trên 3 3 nhập khẩu của Hoa Kỳ . Thị trường tài chính của Hoa Kỳ Ngày nhận bài 7 11 2022 là một trong những thị trường lớn nhất và có ảnh Ngày hoàn thiện biên tập 18 11 2022 hưởng thế giới. Nền

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    56    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.