Đề thi hết môn Đất và phân bón có đáp án - Trường TCNDTNT Bắc Quang (Đề số 1)

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn ‘Đề thi hết môn Đất và phân bón có đáp án - Trường TCNDTNT Bắc Quang (Đề số 2)’ hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ LĐTB amp XH TỈNH HÀ GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI HẾT MÔN Đề số 01 Môn thi Đất và phân bón Mã môn học MH10 Khóa Lớp LS_KII-01 Ngày thi . . Thời gian làm bài 90 Phút ĐỀ BÀI Câu 1 4 điểm . Anh chi hãy trình bày khái niệm về độ phì của đất Các chỉ tiêu về độ phì của đất Câu 2 6 điểm . Anh chị hãy trình bày đặc điểm và biện pháp cải tạo ba loại đất chính ở Việt Nam Hết Chú ý Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Đề số 01 KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Người ra đề THỦY SẢN VÀ CHẾ BIẾN Ký và nghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên Dương Thị Thủy SỞ LĐTB amp XH TỈNH HÀ GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT MÔN Đáp án đề số 01 Môn thi Đất và phân bón Mã môn học MH10 Khóa Lớp LS_KII-01 Ngày thi . . Thời gian làm bài 90 Phút STT NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1 4 điểm . Anh chi hãy trình bày khái niệm về độ phì của đất Các chỉ tiêu về độ phì của đất Đáp án 1. Khái niệm Độ phì nhiêu là khả năng của đất có thể thoả mãn các nhu 1 5 cầu của cây về các nguyên tố dinh dưỡng nước đảm bảo cho hệ thống rễ của chúng có đầy đủ không khí nhiệt và môi trường lý hoá học thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển bình thường. 2 5 2. Các chỉ tiêu về độ phì đất - Đất có độ xốp cao gt 50 thể tích là kẽ hở để chứa đủ nước và không khí cho nhu cầu của rễ cây và sinh vật đất phát 1 triển. - Giàu các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng bao gồm các nguyên tố đa lượng trung lượng và vi lượng. - Giàu chất hữu cơ gt 5 để Cung cấp thức ăn cho cây và cho sinh vật đất. Tạo độ xốp cho đất. Tăng tính đệm của đất tính đệm là khả năng giảm chua giảm kiềm giảm độ độc của đất . Tăng tính hấp thu của đất để giảm rửa trôi bay hơi mất dinh dưỡng. - Khả năng trao đổi ion cao để giữ dinh dưỡng và tiết dần cho cây hấp thu. - Giàu vi sinh vật VSV có ích gồm VSV tạo dinh dưỡng và VSV đối kháng với VSV gây bệnh cây . Trong 5 chỉ tiêu trên thì chỉ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    50    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.