Đề thi lý thuyết môn Trồng cây lương thực có đáp án - Trường TCNDTNT Bắc Quang (Đề số 1)

Cùng tham khảo ‘Đề thi lý thuyết môn Trồng cây lương thực có đáp án - Trường TCNDTNT Bắc Quang (Đề số 1)’ sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ LĐTB amp XH TỈNH HÀ GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI HẾT MÔN Đề số 01 Môn thi Trồng cây lương thực Mã môn học MH 23 Khóa Lớp LS_KII-01 Ngày thi . . Thời gian làm bài 90 Phút ĐỀ BÀI Câu 1 4 điểm . Anh chị hãy trình bày những ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến cây lúa Câu 2 4 điểm . Anh chị hãy trình bày các kỹ thuật làm đất xử lý hạt giống và gieo mạ Câu 3 2 điểm . Anh chị hãy trình bày cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật bẻ cờ thụ phấn ngô Hết Chú ý Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Đề số 01 KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP Người ra đề THỦY SẢN VÀ CHẾ BIẾN Ký và nghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên Dương Thị Thủy SỞ LĐTB amp XH TỈNH HÀ GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT MÔN Đáp án đề số 01 Môn thi Trồng cây lương thực Mã môn học MH 23 Khóa Lớp LS_KII-01 Ngày thi . . Thời gian làm bài 90 Phút STT NỘI DUNG ĐIỂM 1 Câu 1 Anh chị hãy trình bày những ảnh hưởng của điều 4 0 kiện ngoại cảnh đến cây lúa Đáp án Những ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến cây lúa 1. Nhiệt độ 1 5 - Nhiệt độ trực tiếp ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Nhiệt độ phù hợp nhất từ 25-280C nếu nhiệt độ lt 170C cây lúa sinh trưởng chậm lại nếu nhiệt độ lt 13 0C cây lúa ngừng sinh trưởng nhiệt độ gt 400C cây lúa sinh trưởng nhanh nhưng mềm yếu. - Trong sản xuất lúa thường gặp tác hại của nhiệt độ thấp đối với mạ lúa non ở vụ xuân. Khi trời rét thời tiết âm u kéo dài thì cây lúa có thể chết. - Ở thời điểm phân hoá đòng nếu nhiệt độ lt 22 0C sẽ làm tăng tỉ lệ lép. - Thời kỳ trỗ bông phơi màu nhiệt độ lt 22 0C thì tỷ lệ lép sẽ rất cao. - Để hoàn thành một chu kỳ sống cây lúa phải tích được một lượng nhiệt cần thiết gọi là tổng tích ôn. Yêu cầu tổng tích ôn của cây lúa khoảng 2000 - 45000C tuỳ thuộc vào từng loài. 2.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.