Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nam Cường

“Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nam Cường” giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt! | PHÒNG GDĐT NAM TRỰC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG Năm học 2022-2023 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn Toán - Lớp 9 THCS Thời gian làm bài 120 phút Đề khảo sát gồm 1 trang Trắc nghiệm khách quan. điểm Câu 1 Căn bậc hai số học của 16 là A. 4. B. -4. C. 4. D. 256. 2020 Câu 2 Điều kiện xác định của biểu thức là x 2021 A. x 2021 . B. x 2021 . C. x gt 2021 . D. x lt 2021 . Câu 3 Rút gọn biểu thức 7 4 3 3 ta được kết quả là A. 2. B. 2 3 2. C. 2 3 2. D. 2 3 . Câu 4 Hàm số y m 2020 x 2021 đồng biến khi A. m 2020 . B. m 2020 . C. m gt 2020 . D. m lt 2020 . 2x y 5 Câu 5 Hệ phương trình có nghiệm là x y 4 A. 3 -1 B. 3 1 C. 1 3 D. Kết quả khác Câu 6 Cho tam giác ABC vuông tại A có AC 3 AB 4. Khi đó cosB bằng 3 3 4 4 A. . B. . C. . D. . 4 5 3 5 Câu 7 Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Biết AB 9 cm BC 15 cm. Khi đó độ dài AH bằng A. 6 5 cm. B. 7 2 cm. C. 7 5 cm. D. 7 7 cm. Câu 8 Giá trị của biểu thức P cos2200 cos2400 cos2500 cos2700 bằng A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. I- Tự luận. điểm Bài 1 điểm a Chứng minh 3 8 3 8 2 x 2 x 3x 9 b Rút gọn biểu thức P với x 0 x 9. x 3 x 3 x 9 Bài 2 điểm Cho hàm số y m 1 x m. a Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. b Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3. c Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của m tìm được ở các câu a và b trên cùng hệ trục tọa độ Oxy và tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ được. Bài 3 điểm Cho đường tròn O R và đường thẳng d cố định không cắt đường tròn. Từ một điểm A bất kì trên đường thẳng d kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn B là tiếp điểm . Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AO tại H trên tia đối của tia HB lấy điểm C sao cho HC HB. a Chứng minh C thuộc đường tròn O R và AC là tiếp tuyến của đường tròn O R . b Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng d tại I OI cắt BC tại K. Chứng minh R2. c Chứng minh khi A thay đổi trên đường thẳng d thì đường thẳng BC luôn đi qua một

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    89    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.