Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý sinh viên tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết giúp cho người quản lý sinh viên có thể nắm bắt đầy đủ, chi tiết, chính xác mọi thông tin cần thiết trong bất kỳ thời điểm nào với đối tượng được quản lý, tiết kiệm thời gian, nhân lực và vật lực, đồng thời giảm thiểu những phiền hà, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. | International Conference on Smart Schools 2022 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL TRANSFORMATION IN STUDENT MANAGEMENT AT LEADING COLLEGES OF HO CHI MINH CITY CN. Lê Thị Nữ CN. Trần Thị Thu Hà Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email lethinu@ tranthithuha@ Keywords TÓM TẮT Information Bối cảnh Để có thể hòa nhập và thành công trong bối cảnh cuộc công nghiệp cách technology mạng lần thứ 4 việc sử dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức quản trị digital nhà trường theo hướng tinh gọn hiệu quả minh bạch sử dụng dữ liệu công nghệ số và trí transformation tuệ nhân tạo làm nền tảng công cụ quản trị chủ yếu của nhà trường. Đây đồng thời là student cách tạo ra môi trường tích cực để ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong administration dạy học quản lý sinh viên. Những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin giúp nhà trường school thực hiện định hướng và chiến lược phát triển bền vững theo xu hướng trường học thông minh trường chất lượng cao. Kết quả Trong phương diện quản lý ứng dụng tiến bộ mới về công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo và quản lý sinh viên tại trường học cho phép Lãnh đạo nhà trường bao quát được toàn bộ hoạt động này của trường một cách kịp thời chính xác. Bên cạnh đó giúp cho người quản lý sinh viên có thể nắm bắt đầy đủ chi tiết chính xác mọi thông tin cần thiết trong bất kỳ thời điểm nào với đối tượng được quản lý tiết kiệm thời gian nhân lực và vật lực đồng thời giảm thiểu những phiền hà góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Bàn luận Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành và công tác chuyên môn từng bước hình thành môi trường Trường học thông minh. ABSTRACT Context To be able to integrate and succeed in the context of the 4th industrial revolution the use of information technology to innovate the school .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    45    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.