Ứng dụng thực tế ảo tăng cường nâng cao năng lực quảng bá hình ảnh thương hiệu của nhà trường

Bài viết giới thiệu về công nghệ thực tế ảo tăng cường cũng như cách sử dụng phần mềm ứng dụng AR hiện nay trên điện thoại thông minh – smartphone để tạo lập hình ảnh quảng bá thương hiệu Nhà trường bằng thực tế ảo thông mình cũng như sự hiệu quả và những cơ hội và thách thức mà Nhà trường sẽ gặp phải khi sử dụng ứng dụng phần mềm AR có sẵn trên điện thoại để quảng bá hình ảnh thương hiệu và tuyển sinh của Nhà trường. | International Conference on Smart Schools 2022 ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG AUGMENTED REALITY APPLICATION ENHANCED CAPACITY PROMOTION OF THE SCHOOL S BRAND IMAGE ThS. Nguyễn Thị Thùy Tiên CN. Lê Tiến Dũng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email nguyenthithuytien@ letiendung@ Keywords TÓM TẮT Advertisement Brand Nội dung Trong thời đại Công nghệ đang phát triển công nghệ thực image Augmented reality tế ảo tăng cường AR đang là một trong những xu hướng công nghệ lớn mà The Fourth Industrial thế giới đang hướng đến và đặc biệt là các doanh nghiệp và tổ chức đang sử Revolution. dụng trong các hoạt động và đặc biệt là hoạt động marketing để thu hút khách Từ khóa hàng. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với phương châm đang xây dựng thành Nhà trường thông minh và có định hướng phát Quảng bá Thương hiệu triển để trở thành trường đại học ứng dụng trong tương lai. Do đó ứng dụng hình ảnh Thực tế ảo tăng công nghệ thực tế ảo tăng cường vào các hoạt động là cách để nâng cao cường CMCN thương hiệu của Nhà trường về trường học thông minh trong lòng phụ huynh sinh viên và các đối tác trong và ngoài nước. Kết quả Giới thiệu và mô tả quy trình sử dụng ứng dụng Halo AR để tạo những chương trình AR. Đồng thời đánh giá sự ưu và nhược điểm khi Nhà trường sử dụng ứng dụng Halo AR trong quá trình sử dụng và ứng dụng công nghệ AR vào các hoạt động của Nhà trường. Kết luận Các ứng dụng thực tế ảo tăng cường nói chung và ứng dụng Halo AR nói riêng có thể hỗ trợ và ứng dụng vào các hoạt động của Nhà trường như tuyển sinh hay hoạt động Hội thảo quốc tế và từ đó có thể quảng bá hình ảnh thương hiệu và nâng cao vị thế thương hiệu của Nhà trường. ABSTRACT Context In the era of developing Technology augmented reality technology AR is one of the significant technology trends that the world is aiming for especially for businesses and organisations. in activities and marketing .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    119    7    26-09-2023
261    29    1    26-09-2023
59    88    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.