Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết giúp các bạn hiểu đúng về chuyển đổi số, đánh giá đúng thực trạng, xác định các vấn đề đặt ra để xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo có ý nghĩa rất quan trọng với nhà trường trong giai đoạn hiện nay. | International Conference on Smart Schools 2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION AND TRAINING AT LY TU TRONG COLLEGES IN HCMC ThS. Lữ Xuân Trang ThS. Lê Thị Mai Hường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Email luxuantrang@ lethimaihuong@ Từ khóa TÓM TẮT Chuyển đổi số giáo dục Bối cảnh Chuyển đổi số đã thật sự trở thành xu hướng mới của thời và đào tạo cao đẳng Lý Tự cuộc. Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ Trọng Tp. HCM trương của Đảng Chính phủ ngày 22 tháng 4 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505 QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số. Năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành mọi cấp trên phạm vi toàn quốc toàn dân và toàn diện. Trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng được chính phủ rất quan tâm trong quá trình chuyển đổi số do những hiệu quả mà chuyển đổi số có thể mang lại. Trong bối cảnh đó tác giả đã nghiên cứu đề tài CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH để hiểu đúng về chuyển đổi số đánh giá đúng thực trạng xác định các vấn đề đặt ra để xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo có ý nghĩa rất quan trọng với nhà trường trong giai đoạn hiện nay Kết quả - Khảo sát giảng viên tại trường về vấn đề chuyển đổi số - Những giải pháp khi thực hiện việc chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Bàn luận - Giải pháp đối với đào tạo - Giải pháp đối với đội ngũ giảng viên - Giải pháp đối với phương pháp giảng dạy - Giải pháp về cơ sở hạ tầng Keywords ABSTRACT Digital transformation Content Digital transformation has really become the new trend of the education and training at ly times. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.