Nghiên cứu về giảng dạy kế toán dựa trên công nghệ thực tế ảo

Bài viết giúp sinh viên thực sự hiểu được quy trình kế toán trong doanh nghiệp, sinh viên tiếp cận được môi trường kế toán và thực hành từng khâu trong quy trình làm kế toán. | International Conference on Smart Schools 2022 NGHIÊN CỨU VỀ GIẢNG DẠY KẾ TOÁN DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO RESEARCH ON ACCOUNTING TEACHING BASED ON VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY ThS. Phạm Quỳnh Như Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email phamquynhnhu@ Keywords TÓM TẮT Accounting accounting Bối cảnh Để đào tạo ra những nguồn lực kế toán có chất lượng cao đáp teaching virtual reality ứng nhu cầu của xã hội và thời đại công nghệ . Các Trường Cao đẳng Đại technololy. học cần thay đổi phương pháp giảng dạy kế toán để kích thích tư duy người Từ khóa học. Một trong những giải pháp đó là việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào trong giảng dạy kế toán. Kế toán giảng dạy kế toán công nghệ thực tế ảo. Kết quả Sinh viên thao tác thuần thục các phần hành kế toán tạo sự hứng thú trong học tập giúp phát triển năng lực số của sinh viên nắm bắt môi trường kế toán thực tế sinh viên không khỏi bỡ ngỡ khi đi làm. Bàn luận Áp dụng công nghệ thực tế ảo trong giảng dạy có nhiều hiệu quả ở các nước trên thế giới vì vậy ngành giáo dục Việt Nam nên nghiên cứu để đưa công nghệ AR vào giảng dạy tại nhà trường. ABSTRACT Context To train high-quality accounting resources to meet the needs of society and the technology era. Colleges and universities need to change accounting teaching methods to stimulate learners thinking. One of those solutions is the application of virtual reality technology in teaching accounting Result Students practice proficiently in accounting practices create interest in learning help develop students digital capabilities grasp the actual accounting environment and students can t help but be surprised when they go to work Discussion Applying virtual reality technology in teaching has been effective in many countries around the world so the Vietnamese Education Industry should research to bring AR technology into teaching at schools 1. Mở đầu Một phát minh lớn trong thời đại công nghệ thông tin đó là công nghệ thực tế ảo. Trong đời sống hiện đại khái

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    467    1    26-09-2023
5    31    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.