Ứng dụng công nghệ thông tin dạy và học trực tuyến ở trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Bài viết "Ứng dụng công nghệ thông tin dạy và học trực tuyến ở trường cao đẳng Lý Tự Trọng" trình bày những chương trình học, giúp người học ở khắp cả nước có thể linh động thời gian, chủ động học tập mọi lúc mọi nơi, hơn nữa đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí. | International Conference on Smart Schools 2022 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TO E- LEARNING IN LY TU TRONG COLLEGE ThS. Lê Thị Thúy Oanh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email lethithuyoanh@ Từ khóa TÓM TẮT Ứng dụng công Bối cảnh Từ cuối năm 2019 cho đến nay ngành giáo dục nói chung và hoạt nghệ thông tin dạy và động giảng dạy ở trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid hoạt học trực tuyến chuyển động dạy và học trực tiếp chuyển sang dạy và học online. Việc dạy và học online đổi số chương trình đào qua các ứng dụng như Google meet Microsof team zoom . Tuy thuận tiện và tạo online mang lại hiệu quả đáng kể nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại nhiều bất cặp như Người dạy và người học tương tác qua ứng dụng gặp sự cố đường truyền người học bị sao nhãn do chưa sẵn sàng tập trung vào bài giảng hay giáo viên nói khản giọng mà lớp học im lặng không có phản hồi. Trước những bất cặp khó khăn đó việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy online theo tôi là một giải pháp hiệu quả lâu dài và dựa vào những bài giảng online để xây dựng nên chương trình đào tạo online nói cách khác là chương trình đào tạo từ xa. Kết quả Với chương trình này người học ở khắp cả nước có thể linh động thời gian chủ động học tập mọi lúc mọi nơi hơn nữa đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí. Bàn luận Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học với cách làm cụ thể như thế nào Key words ABSTRACT Technology Content In the end of 2019 the education industry in general and teaching E learning digital activities at Ly Tu Trong College have been affected by the Covid epidemic direct conversion teaching and learning activities have shifted to online teaching and learning. Online e-Education program teaching and learning through applications such as Google meet Microsoft team zoom etc. Although convenient and effective there are still many mismatches such as Teachers and learners interact. Through

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    359    16    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.