Tìm hiểu các rào cản và giải pháp cho chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành giáo dục trên thế giới và Việt Nam: Tổng luận nghiên cứu

Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp tổng luận tư liệu để đánh giá tổng thể những nghiên cứu trên thế giới về rào cản chuyển đổi du lịch nhằm giúp cho việc xem xét vấn đề này ở Việt Nam. | International Conference on Smart Schools 2022 TÌM HIỂU CÁC RÀO CẢN VÀ GIẢI PHÁP CHO CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM TỔNG LUẬN NGHIÊN CỨU FIND OUT BARRIERS AND SOLUTIONS FOR DIGITAL TRANSFORMATION IN THE EDUCATION INDUSTRY WORLD AND IN VIETNAM SUMMARY OF RESEARCHES ThS. Nguyễn Hoàng Thanh Ngân Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email nguyenhoangthanhngan@ Từ khóa TÓM TẮT Trong nền giáo dục hiện đại một vấn đề cấp thiết đặt ra Giáo dục đại học chuyển là hiện đại hóa hệ thống phải thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số. đổi số rào cản tổng luận tài Chuyển đổi kỹ thuật số đối với giáo dục giáo viên là một phần quan trọng liệu của quá trình hiện đại hóa hệ thống giáo dục điều này tạo ra nhu cầu tạo ra các cơ chế cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của nó. Tuy nhiên việc thực hiện và ứng dụng những thành tựu tiên tiến của công nghệ kỹ thuật số đòi Keywords hỏi phải có những bưóc nghiên cứu ban đầu để đánh giá và nhận định về University education những bất cập và rào cản có thể gây đến sự thất bại hoặc chậm trễ trong barriers Digital Higher chuyển đổi số. Chính vì thế bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp tổng Education summary of luận tư liệu để đánh giá tổng thể những nghiên cứu trên thế giới về rào cản researches chuyển đổi du lịch nhằm giúp cho việc xem xét vấn đề này ở Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp sau đó phân tích tổng hợp so sánh để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu này từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi thu thập và tiến hành phân tích tài liệu được phân loại tổng hợp và xử lý theo các nội dung nghiên cứu. Đồng thời tác giả so sánh đối chiếu về thông tin từ thực tế với thông tin trình bày trong tài liệu thứ cấp. Các nguồn tài liệu thứ cấp có vai trò rất quan trọng giúp học viên tổng quan được các vấn đề về lý luận và thực tiễn để tạo ra khung lý thuyết cho đề tài. Bối cảnh Các hiện tượng toàn cầu như sự ra đời của internet trao đổi thông tin số hóa ảo hóa và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.