Giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết trình bày một số xu hướng giáo dục mới, tổng quan các chính sách trong giáo dục và một số giải pháp cho sinh viên và giảng viên hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới. | International Conference on Smart Schools 2022 GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP DIGITAL TRANSFORMATION SOLUTIONS TO ADVANCED THE QUALITY OF EDUCATION MEET THE REQUIREMENTS OF INDUSTRIAL REVOLUTION ThS. Trình Minh Phong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email trinhminhphong.@ Từ khóa TÓM TẮT Chuyển đổi số giáo dục Trong thời đại chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ việc nâng cao đào tạo nâng cao chất lượng. chất lượng giáo dục theo thời đại Cách mạng công nghiệp là sứ mệnh nhiệm vụ bắt buộc. Bài viết trình bày một số xu hướng giáo dục mới tổng Keywords quan các chính sách trong giáo dục và một số giải pháp cho sinh viên và giảng viên hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới. Digital transformation education training quality ABSTRACT improve the education. In the era of strong digital transformation improving the quality of education according to the era of industrial revolution is a mandatory mission and task. The article presents a number of new educational trends an overview of educational policies and some solutions for students and lecturers towards improving the quality of education in the new era. 1. Mở đầu Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin trong thời đại Cách mạng công nghiệp vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục đặc biệt trong giáo dục đại học đã có bước tiến rất nhanh trong những năm vừa qua. Chuyển đối số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ để thay đổi các thức dạy và học là quá trình chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình số bằng cách ứng dụng các công nghệ mới. Những người làm giáo dục đều đang nhận thức được lợi ích của công nghệ và công nghệ thông tin trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749 QĐ TTg ngày 03 06 2020 đã xác định giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.