Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn giáo dục chính trị tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn giáo dục chính trị tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh" đề cập đến một số giải pháp nhằm nâng cao chất lương ứng dụng công nghệ số trong dạy học môn Giáo dục chính trị tại trường. | International Conference on Smart Schools 2022 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH INCREASING THE QUALITY OF DIGITAL TECHNOLOGY APPLICATION IN TEACHING POLITICAL EDUCATION AT LY TU TRONG COLLEGE HO CHI MINH CITY ThS. Đỗ Thị Ngát ThS. Trần Thị Hồng Thu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email dothingat@ tranthihongthu@ Keywords TÓM TẮT Digital technology Bối cảnh Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục được xác định là một trong teaching political những lĩnh vực ưu tiên trước yêu cầu xây dựng nền kinh tế số nhằm góp phần nâng cao education Ly Tu chất lượng nguồn nhân lực hiện nay. Trong college. Kết quả Ứng dụng công nghệ số trong dạy học mang lại nhiều thuận lợi cho cả người dạy và người học mà các phương pháp dạy học truyền thống không có được. Bàn luận Để nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy môn giáo dục chính trị đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường đội ngũ giảng viên và ý thức trách nhiệm từ sinh viên. ABSTRACT Context Implementing digital transformation in education is identified as one of the priority areas before the requirement of building a digital economy in order to contributr to improving the quality of human resources today. Result The application of digital technology in teaching brings many advantages to both teachers and learners that tradition teaching methods do not have. Discussion To improve the quality of digital technology application in the teaching og political education requires a close aooperation between the school the teaching staff and the sence of responsibility from the students. 1. Mở đầu Hiện nay sự phát triển của khoa học công nghệ đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội loài người. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo thực hiện chuyển đổi số là một trong tám lĩnh vực ưu tiên trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
298    39    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.