Nâng cao năng lực số cho giảng viên lý luận chính trị trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay

Việc phát triển năng lực số cho giảng viên LLCT là điều vô cùng cần thiết và cần phải đồng thời thực hiện các giải pháp sau: Nâng cao nhận thức của giảng viên về vai trò và nhiệm vụ phát triển năng lực số; Tạo điều kiện để giảng viên tham gia các khoá bồi dưỡng trình độ ứng dụng các thiết bị công nghệ thông tin vào giảng dạy; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông minh; Xây dựng tiêu chí giảng viên giảng dạy trong môi trường số; Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị. | International Conference on Smart Schools 2022 NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆN NAY ADVANCED DIGITAL CAPABILITY FOR POLITICAL THEORY TEACHERS HO CHI MINH CITY COLLEGE IN THE CURRENT CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION ThS. Hoàng Thị Trang ThS. Cao Thị Hồng Thắm Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email hoangthitrang@ caothihongtham@ Keywords TÓM TẮT Ly Tu Trong College Bối cảnh Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay dưới tác động của cuộc Ho Chi Minh City digital Cách mạng công nghiệp CMCN quá trình số hoá đã diễn ra một transformation digital cách nhanh chóng trên mọi mặt mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó năng capacity digital capacity lực số được xem là yếu tố sống còn để đạt đến thành công trong học tập nghiên development. cứu và phát triển sự nghiệp của bản thân. Kết quả Nhận thức được điều này các Trường học đều đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại để tạo thành sức mạnh cạnh tranh với các trường bạn. Hầu hết các Trường đều xác định việc phát triển năng lực số cho giảng viên là khâu mở đầu cho toàn bộ quá trình đó. Bàn luận Cùng chịu sự tác động của xu hướng đó Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM đang đẩy mạnh phát triển năng lực số cho giảng viên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. ABSTRACT Context In the current digital transformation context under the impact of the Industrial Revolution Industry the process of quot digitization quot has taken place quickly in all aspects all areas of life. society. Therefore digital competence is considered a vital factor to achieve success in study research and career development. Result Realizing this the Schools all boosted their investment in science and technology and increased the application of modern technologies to form a competitive strength with their peers. Most schools identify the development of digital competencies for .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
226    30    1    26-09-2023
372    40    3    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.