Chuyển đổi số tác động đến hoạt động giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi số trong giáo dục trở thành chủ đề nóng trong nhiều sự kiện, hội thảo giáo dục cấp quốc gia và quốc tế, thậm chí nó được đưa vào nội dung của nhiều dự án, chương trình và kế hoạch chiến lược của các cơ sở giáo dục và cả các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp. | International Conference on Smart Schools 2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DIGITAL TRANFORMATION ON TEACHING ACTIVITIES OF TEACHERS AT LY TU TRU COLLEGES IN HO CHI MINH CITY ThS. Lê Thị Mai Hường ThS. Phạm Thị Vinh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email lethimaihuong@ phamthivinh@ Từ khóa TÓM TẮT Chuyển đổi số Cao đẳng Bối cảnh Chuyển đổi số và tác động đến hoạt động giảng dạy của giảng Lý Tự Trọng giáo dục và đào viên tại trường. tạo Kết quả Sự tiến bộ trong hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Cao đẳng Lý Tự trọng Tp. HCM Bàn luận Nên có những giải pháp cụ thể để hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ngày càng hiện đại hơn phù hợp với xu thế thời đại. Keywords ABSTRACT Digital transformation Context Digital transformation of education and training impacts teaching Smart education Ly Tu Trong activities of lecturers at schools. College education and Result Changing teaching activities of lecturers at Ly Tu Trong College in training Ho Chi Minh City Discussion There should be specific solutions to improve teaching activities of lecturers at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City today. 1. Đặt vấn đề Trong những năm gần đây thuật ngữ chuyển đổi số digital transformation được nhắc đến ngày càng nhiều các quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. Nội dung chuyển đổi số rất rộng và đa dạng nhưng có thể thấy chuyển đổi số tập chung vào những nội dung chính sau chính phủ số như dịch vụ công trực tuyến dữ liệu mở kinh tế số như tài chính số thương mại điện tử xã hội số như giáo dục y tế văn hóa và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm như nông nghiệp du lịch điện lực giao thông . Với sự bùng nổ của khoa học công nghệ chuyển đổi số sẽ đưa đến những thay đổi lớn trong giáo dục góp phần tăng hiệu quả đào tạo và đảm bảo sự bình đẳng trong giáo dục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    122    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.