Áp dụng kỹ thuật để lấy ý kiến các bên liên quan trong kiểm định chất lượng trường

Bài viết trình bày phương pháp tiếp cận kỹ thuật số trong công tác khảo sát thu thập ý kiến của sinh viên và cán bộ, công nhân viên phục vụ kiểm định chất lượng trong các năm gần đây tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT). | NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kỹ thuật - Công nghệ ÁP DỤNG KỸ THUẬT SỐ ĐỂ LẤY Ý KIẾN TRONG CÁC BÊN LIÊN QUAN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG Nguyễn An Tóm tắt Để tự đánh giá các mặt hoạt động của trường đại học cần phải khảo sát ý kiến phản hồi từ sinh viên học viên cao học cán bộ giảng viên công nhân viên các nhà tuyển dụng Bằng phương pháp truyền thống mỗi đợt khảo sát chỉ có thể thực hiện được tối đa vài trăm phiếu khảo sát. Vì mỗi phiếu có hàng chục đến gần 100 câu hỏi việc thu thập tổng hợp và phân tích thủ công rất tốn kém. Ngày nay trong kỷ nguyên số việc khảo sát số lớn được tổ chức một cách khoa học tự động và hiệu quả hơn. Bài viết trình bày phương pháp tiếp cận kỹ thuật số trong công tác khảo sát thu thập ý kiến của sinh viên và cán bộ công nhân viên phục vụ kiểm định chất lượng trong các năm gần đây tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội HUBT . Từ khóa Khảo sát kiểm định chất lượng trường thu thập ý kiến sinh viên. Summary To self-assess the activities of the university it is necessary to survey feedbacks from students graduate students officials lecturers employees employers etc. With traditional methods each survey can only perform a maximum of a few hundred questionnaires. Since each ballot has dozens to nearly 100 questions manual collection aggregation and analysis is expensive. Today in the digital era the survey of large numbers is organized in a more scientific automatic and efficient way. This article presents the digital approach in the survey to collect the opinions of students and staff for quality accreditation in recent years at the University of Business and Technology. Hanoi Technology HUBT . Keywords Survey school quality accreditation student opinion collection. Do phòng chống dịch covid-19 không trăm lớp trưởng. Sau đó thông qua kênh tiến hành tập trung đông người ở trường zalo mạng internet để gửi video bài giảng để phổ biến chủ trương hướng dẫn về mục các tài liệu hướng dẫn đến hàng ngàn sinh đích ý nghĩa và phương pháp tiến hành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.