Chế tạo kháng huyết thanh tối miễn dịch trên ngựa để điều trị bệnh Ca- Rê do Canine distemper virus trên chó

Nghiên cứu "Chế tạo kháng huyết thanh tối miễn dịch trên ngựa để điều trị bệnh Ca- Rê do Canine distemper virus trên chó" mở ra một nguồn trị liệu mới sử dụng kháng huyết thanh ngựa chứa kháng thể đặc hiệu kháng CDV nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của thị trường trong điều trị lâm sàng. | KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXIX SỐ 4 - 2022 CHEÁ TAÏO KHAÙNG HUYEÁT THANH TOÁI MIEÃN DÒCH TREÂN NGÖÏA ÑEÅ ÑIEÀU TRÒ BEÄNH CA-REÂ DO CANINE DISTEMPER VIRUS TREÂN CHOÙ Đào Lê Anh Trương Quang Lâm Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Hương Hoàng Thị Phương Khoa Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Miễn dịch dịch thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh Ca-rê ở chó. Kháng huyết thanh chứa kháng thể đặc hiệu chống virus gây bệnh Ca-rê là một trong những liệu pháp được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp khi điều trị bệnh Ca-rê. Tuy nhiên với sự gia tăng của các trường hợp nhiễm bệnh CDV sự sẵn có của kháng huyết thanh kháng thể đặc hiệu từ chó hoặc kháng thể có hiệu quả điều trị thấp hiện chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị lâm sàng. Kết quả kháng huyết thanh thu được từ quy trình tối miễn dịch trên ngựa bằng chủng virus kết hợp với vacxin CDV nhược độc cho hiệu giá kháng thể đặc hiệu cao hoạt tính trung hòa virus đảm bảo chống lại CDV. Kháng huyết thanh CDV bao gồm kháng thể đặc hiệu kháng CDV từ huyết thanh ngựa được xác định là có khả năng trung hoà gt 8log2 và ức chế đáng kể sự nhân lên của CDV trong các tế bào Vero - DST và làm giảm hiệu quả các triệu chứng lâm sàng và tăng tỷ lệ sống sót 60 00-100 của những con chó bị nhiễm CDV tương tự như được điều trị bằng kháng huyết thanh kháng CDV có nguồn gốc từ chó. Những kết quả này chỉ ra rằng kháng huyết thanh có nguồn gốc từ ngựa là một nguồn thay thế tiềm năng cho kháng thể có nguồn gốc từ chó để phục vụ điều trị CDV tại các phòng khám. Nghiên cứu này mở ra một nguồn trị liệu mới sử dụng kháng huyết thanh ngựa chứa kháng thể đặc hiệu kháng CDV nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của thị trường trong điều trị lâm sàng. Từ khóa Virus Ca-rê kháng huyết thanh kháng thể đặc hiệu kháng CDV ngựa. Production of hyperimmune serum in horses for the treatment of Canine distemper virus in dogs Dao Le Anh Truong Quang Lam Nguyen Thi Lan Nguyen Thi Thu Hang Nguyen Thi Thu Huong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.