Giáo trình Thực tập công tác văn phòng (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng/Trung cấp) - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (2023)

Giáo trình "Thực tập công tác văn phòng (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng/Trung cấp)" trình bày các nội dung chính sau đây: Văn bản hành chính; Kỹ năng hoạch định; Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng; Kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng; . Mời các bạn cùng tham khảo! | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN THỰC TẬP CÔNG TÁC VĂN PHÒNG NGÀNH NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CAO ĐẰNG Ban hành kèm theo Quyết định số 451 QĐ-NSG ngày 08 tháng 08 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 2 MỤC LỤC MỤC LỤC . 3 PHẦN 1 VĂN BẢN HÀNH CHÍNH . 6 A. LÝ THUYẾT LIÊN QUAN . 6 . Phân loại văn bản . 6 . Thể thức trình bày . 6 B. NỘI DUNG THỰC TẬP. 19 PHẦN 2 KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH . 19 A. LÝ THUYẾT LIÊN QUAN . 19 . Lập kế hoạch . 19 . Tổ chức hội họp. 20 . Công tác lễ tân . 21 B. NỘI DUNG THỰC TẬP . 24 PHẦN 3 KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VĂN PHÒNG . 24 A. LÝ THUYẾT LIÊN QUAN . 24 . Kỹ năng sử dụng máy tính và quản lý tập tin . 24 . Làm việc với phần cứng máy tính . 24 . Làm việc với Hệ điều hành. 30 . Tập tin thư mục . 35 . Thiết bị lưu trữ. 41 . Chia sẻ thư mục qua mạng LAN . 42 . Bảo mật tập tin thư mục. 46 . Nén và giải nén . 50 . Sử dụng Control Panel . 51 . Quản lý tài khoản truy cập vào máy tính . 53 . Kỹ năng sử dụng MS Word . 55 . Một số phím tắt thông dụng . 55 . Chuyển đổi mã Font chữ . 55 . Thiết lập chế độ bảo vệ tài liệu . 58 . Thiết lập trang in Page Setup . 63 . Thiết lập Header Footer và định dạng số trang . 64 3 . Thiết lập gõ tắt và sử dụng Auto Text. 66 . Tạo chú thích quản lý trích dẫn và tham khảo . 68 . Tạo mục lục . 70 . Chèn một số đối tượng khác . 73 . Phương pháp trộn thư . 77 . Kỹ năng sử dụng MS Excel . 78 . Chia sẻ và bảo quản tài liệu . 78 . Quản lý dữ liệu nhập . 81 . Công thức và nhóm hàm cơ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.