Giáo trình Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (2023)

Giáo trình "Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng)" trình bày các nội dung chính sau đây: Tổng quan về lập trình Android; Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng Android; Các thành phần ứng dụng Android; Layout và view cơ bản trong Android; . Mời các bạn cùng tham khảo! | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG NGÀNH NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số 451 QĐ-NSG ngày 08 tháng 8 năm2023 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 2 MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MÔĐUN . 7 Bài 1 Tổng Quan Về Lập Trình Android . 8 . Giới thiệu về Android. 8 . Kiến trúc android . 9 Bài 2 Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng Android . 11 . Giới thiệu Java JDK Android SDK Android Studio . 11 . Thiết lập môi trường phát triển . 12 . Yêu cầu về phần cứng và phần mềm . 12 . Cài đặt môi trường lập trình . 13 Khởi động Android Studio. 19 . Chương trình đầu tiên Hello World . 23 Bài 3 Các thành phần ứng dụng Android . 30 . Các thành phần cơ bản trong ứng dụng Android . 30 . Activity . 33 . Xây dựng Activity . 33 . Quản lý trạng thái Activity Managing the Activity Lifecycle . 34 . Vòng đời của Activity Activity Lifecycle . 36 . Độ ưu tiên trong ứng dụng . 38 . Thành phần savedInstanceState . 39 . Giao diện Android Studio. 42 . Các cấu hình quan trọng . 42 . Các màn hình thường thao tác . 43 . Cấu trúc của một dự án Adroid. 44 Bài 4 Layout và view cơ bản . 46 . Layout trong Android. 46 . Frame Layout . 47 . Linear Layout . 48 . Table Layout . 51 . Relative Layout . 52 . GridLayout . 54 3 . ConstraintLayout. 56 . Hàm findViewById . 60 . View và ViewGroup . 60 . Các view cơ bản trong Android. 64 . TextView . 64 . EditText . 65 . Button . 65 . Checkbox . 66 . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
427    263    2    21-07-2024
13    299    1    21-07-2024
28    309    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.