Báo cáo nhân một trường hợp viêm động mạch Takayasu đang điều trị xuất hiện lao phổi với hình ảnh học không điển hình

Lao là bệnh lý nhiễm khuẩn mạn tính do Mycobacterium tuberculosis, tỷ lệ người nhiễm lao chiếm khoảng 1/3 dân số toàn cầu và bệnh lao đứng thứ 13 trong nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Bài viết báo cáo một trường hợp lao phổi AFB (+) được phát hiện trong quá trình điều trị viêm động mạch Takayasu. | vietnam medical journal n01 - APRIL - 2024 Chính những trường hợp không xác định này Tumor Analysis IOTA Group. Ultrasound Obstet việc ấn định nguy cơ ác tính tương đối sẽ có lợi Gynecol. 2000 16 5 500-505. 4. Timmerman D Testa AC Bourne T et al. cho việc chăm sóc bệnh nhân. Cùng với các đặc Simple ultrasound based rules for the diagnosis of điểm lâm sàng như tuổi tác và tiền sử ung thư ovarian cancer. Ultrasound Obstet Gynecol. hình thái và kích thước của khối cũng như các 2008 31 6 681-690. thông số Doppler. sẽ góp phần đưa ra những 5. Andreotti RF Timmerman D Strachowski LM et al. O-RADS US risk stratification and chẩn đoán chính xác về tình trạng bệnh lý của management system a consensus guideline from bệnh nhân. Như vậy mô hình đa thông số để the ACR Ovarian-Adnexal Reporting and Data đánh giá nguy sẽ phù hợp và chính xác hơn System Committee. Radiology. 2020 294 1 168-185. trong việc phân biệt khối u buồng trứng lành tính 6. Su N Yang Y Liu Z et al. Validation of the diagnostic efficacy of O-RADS in adnexal masses. và ác tính. Scientific Reports. 2023 13 1 15667. TÀI LIỆU THAM KHẢO 7. Vara J Manzour N Chacon E et al. Ovarian Adnexal Reporting Data System O-RADS for 1. Michael G Muto M. Approach to the patient with Classifying Adnexal Masses A Systematic Review an adnexal mass. Updates - and Meta-Analysis. Cancers Basel . 2022 14 13 . https wwwuptodatecom contents approach-to- 8. Moro F Baima Poma C Zannoni GF et al. the-patient-with-an-adnexal-mass. 2023. Imaging in gynecological disease 12 clinical and 2. Moro F Esposito R Landolfo C et al. Ultrasound ultrasound features of invasive and non invasive evaluation of ovarian masses and assessment of the malignant serous ovarian tumors. Ultrasound extension of ovarian malignancy. Br J Radiol. 2021 Obstet Gynecol. 2017 50 6 788-799. 94 1125 20201375. 9. Wang M Liu K. Advances in fertility preserving 3. Timmerman D Valentin L Bourne T et al. surgery for borderline ovarian tumors. European Terms definitions and .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.