Giáo trình Phương pháp thí nghiệm (Nghề: Bảo vệ thực vật - Trung cấp) - Trường Trung cấp nghề GDTX Hồng Ngự

Nội dung của giáo trình cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm cũng như các thuật toán thống kê mô tả các tham số, các tiêu chuẩn kiểm định thống kê trong xử lý kết quả thí nghiệm, nghiên cứu các mối quan hệ đơn giản trong phân tích kết quả nghiên cứu và cách trình bày một báo cáo khoa học. | SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐỒNG THÁP TRƯỜNG TCN - GDTX HỒNG NGỰ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM NGHỀ BẢO VỆ THỰC VẬT TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-TCNGDTX ngày tháng năm của Hiệu trưởng trường TCN GDTX Hồng Ngự Đồng Tháp năm 2019 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 2 3 LỜI GIỚI THIỆU Phương pháp thí nghiệm là một ngành khoa học được dạy trong một số trường đại học có liên quan đến lĩnh vực sinh học như Nông nghiệp lâm nghiệp và thuỷ sản. Tuy nhiên nội dung dạy có khác nhau tuỳ thuộc vào ngành cụ thế. Giáo trình phương pháp thí nghiệm được viết cho học sinh nghề Bảo vệ thực vật. Nội dung của giáo trình cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm cũng như các thuật toán thống kê mô tả các tham số các tiêu chuẩn kiểm định thống kê trong xử lý kết quả thí nghiệm nghiên cứu các mối quan hệ đơn giản trong phân tích kết quả nghiên cứu và cách trình bày một báo cáo khoa học. Giáo trình viết cho người học nên khi dạy giáo viên giảng dạy cần tham khảo thêm các giáo trình và sách khác viết kỹ và sâu hơn về phương pháp thí nghiệm cũng như các kiến thức toán xác suất thống kê. Để nắm được kiến thức của mô đun viết trong giáo trình này học sinh phải được học và nắm vững kiến thức xác suất thống kê tin học và một số môn khoa học khác. Xuất phát từ mục tiêu đào tạo và vị trí mô đun trong quá trình biên soạn giáo trình chúng tôi đã cố gắng trình bày ngắn gọn để người học tiếp thu tốt hơn. Trong Mô đun Phương pháp thí nghiệm chúng tôi muốn giới thiệu cho người học các nội dung chính như sau Bài 1 - Thiết kế và tiến hành thí nghiệm đồng ruộng. Bài 2 - Bố trí thí nghiệm. Bài 3 - Thu thập và xử lý số liệu. Bài 4 - Báo cáo kết quả. Thay mặt những người tham

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    100    1    18-07-2024
18    103    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.