Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) - Trường Trung cấp Tháp Mười

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản nợ phải trả phải nộp; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; .Mời các bạn cùng tham khảo! | 1 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay trước xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO . Điều này đã đặt các Doanh nghiệp Việt Nam trước một thử thách to lớn với những cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong nền kinh tế thị trường. Sự cạnh tranh này không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước mà áp lực cạnh tranh lớn hơn từ phía các tập đoàn kinh tế các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy để đứng vững và thắng thế trên thương trường nhu cầu thông tin cho quản lý quá trình kinh doanh đối với các doanh nghiệp hiện nay là vô cùng cần thiết và được quan tâm đặc biệt Kế toán với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài chính có vai trò không thể thiếu được trong quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Thông tin mà kế toán cung cấp không chỉ cần thiết cho bản thân các doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các tổ chức cá nhân có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đén lợi ích của doanh nghiệp Vì vậy được sự phân công của Trường các tác giả của Ban chủ nhiệm đã tiến hành biên soạn giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập của các Thầy Cô giáo và các em học sinh sinh viên của Trường đáp ứng được thực tiễn xã hội. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng song cuốn sách khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết thiếu sót nhất định. Ban chủ nhiệm rất mong muốn nhận được sự đóng góp chân tình của quý thầy cô đồng nghiệp và các em học sinh nhằm xây dựng cuốn sách ngày một tốt hơn. Nhóm tác giả 2 Mục lục 3 CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU . Tổng quan vê kế toán vốn chủ sở hữu . Khái niệm và nguồn hình thành vốn chủ sở hữu Khái niệm Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh và doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Do đó vốn chủ sở hữu không phải là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    325    53    20-07-2024
2    93    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.