Giáo trình Nền móng công trình (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Nền móng công trình (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thiết kế, các qui định chung khi thiết kế kết cấu móng công trình; Đánh giá, xác định được khả năng chịu lực của cấu kiện móng; Hiểu và xác định được cách truyền lực từ kết cấu bên trên truyền xuống móng. Trình tự và các yêu cầu chung khi thiết kế móng. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định Số 511 QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2020 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Nền móng công trình được Tổ bộ môn xây dựng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thực hiện với mục đích sử dụng cho công tác đào tạo của Nhà trường. Giáo trình này là một phần kiến thức không thể thiếu đối với việc giảng dạy và học tập nghề Kỹ thuật xây dựng. Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản dễ hiểu về tính tính cơ lí và trạng thái đất dưới nền móng của công trình xây dựng giúp người học tiếp thu tốt và phát triển kiến thức phù hợp với các môn học và mô đun chuyên ngành. Tổ biên soạn xin chân thành cảm ơn các giảng viên doanh nghiệp và các nhà chuyên môn đã có các ý kiến đóng đó giúp Tổ biên soạn hoàn thiện giáo trình một cách tốt nhất. Đồng Tháp ngày 20 tháng 12 năm 2020 Ngƣời biên soạn Lê Minh Giang 1 MỤC LỤC CHƢƠNG 1 TÍNH CHẤT CƠ - LÝ CỦA ĐẤT . 4 . Định nghĩa đất . 4 . Các thành phần cấu tạo tự nhiên . 4 . Các chỉ tiêu trạng thái của đất. . 5 CHƢƠNG 2 SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT . 10 . Khái niệm chung . 10 . Ứng suất trong nền do trọng lƣợng bản thân của đất gây ra. . 10 . Ví dụ minh họa . 11 . Áp lực dƣới đáy móng do tải trọng công trình . 13 . Áp lực gây lún ở đáy móng . 16 CHƢƠNG 3 CÁCH XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG XUỐNG ĐÁY MÓNG . 17 . Giới thiệu về tầm quan trọng của việc xác định tải trọng xuống đáy móng công trình. . 17 tc . Cách xác định và công thức tính toán N . 17 . Bài tập áp dụng số 1 . 20 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    336    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.