Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường qua thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mục tiêu của luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường, cũng như phân tích quy định của pháp luật hiện nay về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường, thực tiễn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương đối với môi trường. Qua đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường, nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường trên địa bàn tình Bình Dương. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ MINH NGA PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÌNH DƯƠNG NĂM 2023 1 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ MINH NGA PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ THU THỦY TS. TRƯƠNG THẾ MINH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ với đề tài Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường qua thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương này là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tác giả. Các số liệu khoa học kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và các thông tin trích dẫn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Bình Dương ngày tháng . năm 2023 Học viên thực hiện Nguyễn Thị Minh Nga i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài luận văn Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường qua thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương . Bên cạnh những nỗ lực của bản thân tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy Cô trong Viện đào tạo sau đại học của trường Đại học Thủ Dầu Một đã giúp tôi trau dồi kiến thức chuyên ngành trong suốt thời gian học tập tại trường. Tôi trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ là người hướng dẫn khoa học đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn hiện luận văn. Trong quá trình làm bài luận văn thạc sĩ tôi cảm thấy rằng mình đã học tập và trải nghiệm được nhiều điều vô cùng hữu ích. Bài luận văn của tôi sẽ không thể tránh được những hạn chế thiếu sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp và nhận xét chân thành từ quý Thầy Cô. Xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Minh Nga ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    259    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.