Tìm hiểu các thuật ngữ báo chí và truyền thông: Phần 2

Cuốn sách "Thuật ngữ báo chí - truyền thông" giới thiệu những từ ngữ quen dùng trong hoạt động báo chí. Sách được soạn theo cấu trúc một từ điển giản yếu, xếp các thuật ngữ theo trật tự ABC để tiện lợi cho tra cứu tham khảo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    84    2    21-07-2024
22    239    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.