Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội

Luận văn "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích và đánh giá hiện trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội; Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh với Công ty trong giai đoạn tiếp. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG -o0o- NGUYỄN NGỌC MAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã ngành 60 34 01 02 Hà Nội - Năm 2021 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn với mỗi doanh nghiệp trong kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Năng lực cạnh tranh là biểu hiện sức mạnh trên thương trường của một doanh nghiệp. Do vậy có thể nói rằng sự tồn tại và sức sống của mỗi doanh nghiệp thể hiện trước hết ở năng lực cạnh tranh. Qua thực tế cho thấy chính sách cạnh tranh đã thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tổ chức quy trình sản xuất hợp lý và từ đó thúc đẩy tăng năng suất lao động giảm chi phí sản xuất và còn đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm đồng thời còn nâng cao chất lượng hàng hoá dịch vụ làm cho sản xuất ngày càng gắn với tiêu dùng và đáp ứng được nhu cầu xã hội ngày càng phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đóng vai trò quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng là để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và các nền kinh tế nói chung trong sự tương tác phát triển. Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội tiền thân là Xí nghiệp bánh mứt kẹo Hà Nội được thành lập và chính thức hoạt động từ tháng 8 1964 đã trải qua quá trình phát triển lâu dài. Khi đất nước chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN sau cổ phần hoá để thích ứng với cơ chế mới Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội đã đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh hợp lý hoá quy trình sản xuất và bước đầu đã khẳng định được vị trí của công ty trên thị trường bánh kẹo cùng sự tin dùng của khách hàng. Tuy nhiên với Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội trong hoạt động vẫn gặp không ít khó khăn như khả năng nguồn lực thương hiệu hàng hoá chưa đủ mạnh sản phẩm hàng hoá chưa thực sự đa dạng . Điều đó cho thấy trong điều kiện hiện nay .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    90    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.