Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 - TS. Hoàng Công Liêm

Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí" Chương 3 Động học chất lỏng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của chất lỏng; các đặc trưng động học; phương trình liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 3 Động học chất lỏng Giả thiết - Coi chất lỏng là một môi trường liên tục do vô số các phần tử chuyển động tạo lên. - Các yếu tố chuyển động là hàm liên tục theo không gian và thời gian U U x y z t P P x y z t x y z t 1. Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của chất lỏng a. Phương pháp Lagrange Phương pháp này khảo sát chuyển động của từng phần tử chất lỏng riêng biệt Gọi Ԧ là véc tơ bán kính chuyển động của mỗi phần tử ở thời điểm t Ԧ b c t a Hình chiếu lên các trục tọa độ x x a b c t y y a b c t a b c t biến số Lagrange z z a b c t dr d2r Vận tốc u Gia tốc w 2 dt dt b. Phương pháp Euler Phương pháp này khảo sát một cách tổng quát chuyển động của chất lỏng đi qua những điểm cố định trong không gian ở những thời điểm khác nhau. Chọn M cố định trong không gian được xác định bởi véc tơ bán kính Ԧ Ԧ y z x Vận tốc của phần tử chất lỏng đi qua M sẽ phụ thuộc vào t x y z t Hình chiếu lên các trục tọa độ Gia tốc ux u x y z t uy v x y z t uz w x y z t x y z t biến số Euler Phương pháp Lagrange nghiên cứu chuyển động bằng cách gắn chặt vào 1 phần tử chất lỏng do đó tìm được quỹ đạo của nó. Thường được dùng nghiên cứu chuyển động của sóng như sóng biển hoặc bề mặt của nhiên liệu lỏng trong bình chứa. Phương pháp Euler xác định được trường vận tốc nên sẽ tìm ra được dòng của các phần tử chất lỏng thường được dùng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm 2. Các Đặc Trưng Động Học 1. Phân loại chuyển động Chuyển động dừng các yếu tố chuyển động không biến đổi theo thời gian u x y z t 0 Chuyển động không dừng các yếu tố chuyển động biến đổi theo thời gian u x y z t t 0 Dòng chảy đều sự phân bố vận tốc trên mọi mặt cắt dọc theo dòng chảy giống nhau. Ngược lại nếu sự phân bố vận tốc thay đổi ta có dòng chảy không đều. Dòng chảy có áp là dòng chảy không có mặt thoáng. Dòng chảy có mặt thoáng gọi là dòng chảy không áp 2. Các đặc trưng thủy lực của dòng chảy Mặt cắt ướt là mặt cắt vuông góc với véc tơ vận tốc của dòng chảy kí hiệu . Mặt cắt ướt Chu vi ướt là đoạn tiếp xúc giữa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.