Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 5: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 5: Sổ kế toán và các hình thức kế toán, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu; kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và thực hành ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán, những quy định chung về sổ kế toán; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 5 SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN Mục tiêu Khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu. Kỹ thuật ghi sổ sửa sổ kế toán và thực hành ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán. Những quy định chung về sổ kế toán. Các hình thức kế toán. 142 CHƯƠNG 5 SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN . Sổ kế toán . Khái niệm Theo Nguyễn Thị Đông 2003 sổ kế toán là sự biểu hiện vật chất của phương pháp tài khoản và ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi kép. Có thể nói tài khoản kế toán chính là cốt lõi để thiết kế sổ kế toán về kết cấu nội dung cũng như phương pháp ghi chép. Về phương diện ứng dụng sổ kế toán chính là phương tiện vật chất cơ bản và cần thiết giúp người làm kế toán ghi chép phản ánh một cách có hệ thống các thông tin kế toán theo thời gian cũng như theo nội dung kinh tế. Việc tổ chức và thiết kế hệ thống sổ kế toán một cách phù hợp và khoa học đóng một vai trò quan trọng trong quy trình kế toán giúp cho việc ghi chép và hệ thống hoá thông tin một cách đầy đủ chi tiết và khoa học. 143 . Các loại sổ kế toán Theo điều 122 TT200 2014 Mỗi doanh nghiệp chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch đầy đủ dễ kiểm tra dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 của Thông tư 200 2014 TT-BTC Theo phương pháp ghi chép sổ ghi theo thời gian Sổ Nhật ký sổ ghi theo hệ thống Sổ Cái và các sổ chi tiết và sổ liên hợp Nhật ký Sổ Cái Nhật ký chứng từ . Theo mức độ khái quát của nội dung phản ánh sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết và sổ kết hợp kế toán tổng hợp và chi tiết. Theo hình thức cấu trúc sổ kiểu 1 bên sổ 2 bên và sổ nhiều cột sổ bàn cờ. Theo hình thức tổ chức sổ đóng thành quyển hoặc sổ tờ rời. 144 . Các hình thức sổ kế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.