Bài giảng Hoá học hữu cơ 2: Chương 22 - TS. Trần Hoàng Phương

Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 22 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đồng phân hóa keto–enol; độ phản ứng của enol: cơ chế phản ứng thế; tính acid của nguyên tử hydrogen alpha: quá trình tạo thành ion enolate; độ phản ứng của ion enolate; .Mời các bạn cùng tham khảo! | 5 14 2021 Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên Khoa Hóa Học Bộ môn Hóa Học Hữu cơ HÓA HỌC HỮU CƠ 2 1 2 1 5 14 2021 PHẢN ỨNG THẾ TRÊN CARBON a CỦA NHÓM CARBONYL 3 Chương 22 - PHẢN ỨNG THẾ TRÊN CARBON a CỦA NHÓM CARBONYL Hầu hết hóa học của hợp chất carbonyl có thể được giải thích bằng 4 loại phản ứng cơ bản Phản ứng cộng thân hạch Phản ứng thế thân hạch acyl Phản ứng ngưng tụ carbonyl Phản ứng thế trên carbon a Phản ứng thế a xảy ra tại vị trí kế nhóm carbonyl bao gồm quá trình thế nguyên tử hydrogen a bằng một tác nhân thân điện tử E electrophile qua trung gian enol hoặc enolate 4 2 5 14 2021 5 Phản ứng này là một trong những phương pháp tổng quát để tạo thành liên kết carbon carbon giúp gắn các phân tử nhỏ với nhau để hình thành phân tử lớn. ĐỒNG PHÂN HÓA KETO ENOL 6 3 5 14 2021 Cần lưu ý sự khác nhau giữa đồng phân hỗ biến và dạng cộng hưởng. Đồng phân hỗ biến là đồng phân cấu tạo hai loại hợp chất khác nhau với cấu trúc khác nhau. Dạng cộng hưởng là các đại diện cho một cấu trúc. 7 Hầu hết các hợp chất carbonyl tồn tại chủ yếu ở dạng keto tại cân bằng và khó có thể cô lập enol tinh khiết. Mặc dù enol khó cô lập và chỉ có một lượng rất nhỏ tại cân bằng nhưng chúng là nguyên nhân của nhiều đặc tính hóa học của hợp chất carbonyl do khả năng hoạt động mạnh. 4 5 14 2021 Hiện tượng hỗ biến keto enol của hợp chất carbonyl được xúc tác bởi cả acid và base. Xúc tác acid diễn ra bằng phản ứng proton hóa nguyên tử oxygen của nhóm carbonyl để hình thành trung gian cation trung gian này sau đó mất H từ carbon α hình thành enol trung hòa. Quá trình tạo thành enol xúc tác base xảy ra do nhóm carbonyl làm hydrogen gắng tại carbon a có tính acid yếu. Do đó hợp chất carbonyl có thể cho một base nào đó hydrogen a để hình thành ion enolate sau đó ion này bị proton hóa. 9 Cơ chế tạo thành enol bởi xúc tác acid 10 5 5 14 2021 Cơ chế tạo thành enol bởi xúc tác base 11 Cần chú ý rằng hydrogen ở vị trí a của hợp chất carbonyl có tính acid. Hydrogen tại b g d và sau đó nữa không có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    79    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.