Bài giảng Hoá học hữu cơ 2: Chương 29 - TS. Trần Hoàng Phương

Bài giảng "Hoá học hữu cơ 2" Chương 29 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về sự trao đổi chất và năng lượng sinh hóa; quá trình dị hoá triacylglycerol: quá trình chuyển hóa của glycerol; quá trình dị hóa của triacylglycerol: sự oxid hóa; quá trình sinh tổng hợp của các acid béo; .Mời các bạn cùng tham khảo! | Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên Khoa Hóa Học Bộ môn Hóa Học Hữu cơ HÓA HỌC HỮU CƠ 2 1 2 HÓA HỌC HỮU CƠ CỦA NHỮNG CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI CHẤT 3 Chương 29 HÓA HỌC HỮU CƠ CỦA NHỮNG CON ĐƯỜNG TRAO ĐỔI CHẤT Ø Bất kì ai muốn hiểu và góp phần vào cuộc cách mạng đang diễn ra trong ngành khoa học sinh học đầu tiên phải hiểu những chu trình sống ở cấp độ phân tử. Ø Sự hiểu biết phải dựa vào những kiến thức cụ thể của những phản ứng hóa học và những cách thức được sử dụng bởi cơ thể sống. Ø Những phản ứng sinh hóa không còn là điều bí ẩn mặc dù những phản ứng diễn ra trong cơ thể sống phức tạp hơn bất kì phản ứng nào được tiến hành trong phòng thí nghiệm với một cơ chế phản ứng như nhau. 4 TỔNG QUAN VỀ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG SINH HÓA Ø Nhiều phản ứng diễn ra trong tế bào cơ thể sống được gọi chung là quá trình trao đổi chất metabolism . Ø Những con đường phá vỡ các phân tử lớn hơn thành những phân tử nhỏ hơn được gọi là dị hóa catabolism còn những con đường tổng hợp những phân tử lớn hơn từ các phân tử nhỏ hơn được gọi là đồng hóa anabolism . Ø Các phản ứng dị hóa thường giải phóng năng lượng trong khi những phản ứng đồng hóa thường hấp thu năng lượng. Ø Con đường dị hóa được phân chia thành bốn giai đoạn 5 Hình . Ø Giai đoạn 1 Một lượng lớn thực phẩm được tiêu hóa trong dạ dày và ruột để hình thành những phân tử nhỏ hơn. Ø Giai đoạn 2 Acid béo monosaccaride và amino acid được giảm cấp để hình thành acetyl CoA bên trong các tế bào. Ø Giai đoạn 3 Acetyl CoA bị oxid hóa trong chu trình acid citric để tạo CO2. Ø Giai đoạn 4 Năng lượng giải phóng trong chu trình acid citric được dùng bởi chuỗi chuyền electron để phosphoryl hóa ADP tạo thành ATP. 6 Hình Tổng quan về con đường dị hóa 7 Ø Giai đoạn đầu tiên của quá trình dị hóa được gọi là sự tiêu hóa thức ăn bị chia nhỏ ở miệng dạ dày và ruột bằng sự thủy phân các nối ester glycoside acetal và peptide amide của các acid béo cơ bản glycerol đường đơn và các amino acid. Ø Những phân tử nhỏ hơn này tiếp tục được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.