Bài giảng Vi tích phân 1B: Số thực

Bài giảng Vi tích phân 1B: Số thực cung cấp cho người học những kiến thức như Tập hợp; Số thực; Vài qui tắc suy luận; Bài tập thực hành qui tắc suy luận trên đề tài số thực. Mời các bạn cùng tham khảo! | VI TÍCH PHÂN 1B Bộ môn Giải Tích Khoa Toán Tin Học Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM Số thực Chuỗi số Hàm số liên tục Đạo hàm Tích phân Chuỗi Fourier Số thực Chuỗi số Hàm số liên tục Đạo hàm Tích phân Chuỗi Fourier VI TÍCH PHÂN 1B 2 320 Số thực Số thực Chuỗi số Hàm số liên tục Đạo hàm Tích phân Chuỗi Fourier Số thực Tập hợp Số thực Vài qui tắc suy luận Bài tập thực hành qui tắc suy luận trên đề tài số thực. VI TÍCH PHÂN 1B 4 320 Số thực Chuỗi số Hàm số liên tục Đạo hàm Tích phân Chuỗi Fourier Tập hợp Tập hợp Tập hợp được dùng để mô tả một quần thể của những đối tượng phân biệt được mà chúng ta tư duy như một thể chọn vẹn Cho A là một tập hợp ta viết x A có nghĩa là x là một phần tử và viết x A có nghĩa là x không phải là phần tử của A. Để diễn tả tập hợp người ta dùng dấu móc . . . . Trong dấu móc ta có thể liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp x1 x2 . . . xn hoặc nêu lên thuộc tính chung P của các phần tử tập hợp bằng cách viết x x thỏa mãn P . Ta quy ước tập rỗng hay tập trống là tập hợp không có phần tử nào cả. Người ta thường ký hiệu tập rỗng là . VI TÍCH PHÂN 1B 5 320 Số thực Chuỗi số Hàm số liên tục Đạo hàm Tích phân Chuỗi Fourier Tập hợp Tập hợp trùng nhau Ta nói tập A và tập B trùng nhau hay bằng nhau và viết A B đọc A bằng B nếu chúng có cùng những phần tử tức là x A khi và chỉ khi x B. Khi chúng không trùng nhau thì ta viết A B. Tập con Ta nói A là tập con của B nếu mọi phần tử của A là phần tử của B. Khi đó ta viết A B đọc A nằm trong B B A đọc B chứa A . Nếu A B và A B ta nói A là tập con thật sự của B. Quy ước tập rỗng là tập con của mọi tập. Chú ý Mỗi phần từ x của A tạo thành tập con x của A. Cần phân biệt giữa phần tử x của tập hợp A viết là x A với tập con x của tập hợp A viết là x A . VI TÍCH PHÂN 1B 6 320 Số thực Chuỗi số Hàm số liên tục Đạo hàm Tích phân Chuỗi Fourier Tập hợp Hợp của hai tập Hợp của hai tập A và B được ký hiệu là A B đọc A hợp B là tập gồm tất cả các phần tử thuộc A hoặc thuộc B . Nghĩa là A B x x A hoặc x B . Giao của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.